شماره حساب ها - فروشگاه اینترنتی تُمَنَک

شماره حساب ها جهت واریز وجه :

شماره کارت بانک پاسارگاد : 5022291065284299 به نام آقای علی رویان

بعد از واریز هر گونه وجه نام و نام خانوادگی خود را همراه با شماره پیگیری از بخش تماس با ما ارسال ویا به شماره  زیر اس ام اس نمایید .

09128149383